วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

อดีต ชี้ อนาคต

“ผบ.ทร.” ชี้ ประเทศไทยยังล่อแหลม ศึกชืงชาติบ้านเมือง ยังมีอยู่ แค่เปลี่ยนรูปแบบ ..ยกอดีต “พระเจ้าตากสินฯ กู้ชาติ”เตือนใจ คนไทย แตกสามัคคี…ห่วง “กงเกวียน ย่อมทับ รอยเท้าโค” ประวัติศาสตร์ ชี้อนาคต/ ทร. จัดกองเรือ ย้อนรอยยาตราทัพ พระเจ้าตากฯ “เรือหลวง อ่างทอง-มันกลาง-ต.265” นำกองเรือประมงกว่า 100 ลำ /อัญเชิญ พระบรมรูปฯ พระเจ้าตากฯ นำทัพ/ ชี้ กู้ชาติ ด้วย กำลังทางเรือด้วย “สมุททานุภาพ”

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็น ด้านศาสนา หรือนักการทหาร ก็รู้ว่า “กงเกวียน ย่อมทับ รอยเท้าโค” ประวัติศาสตร์ เป็นตัวชี้อนาคต. ปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ในความล่อแหลม

“เรานึกว่า ไมีมีศึกเสือ เหนือใต้ แล้ว แต่เปล่าเลย ศึกชืงชาติบ้านเมือง ยังมีอยู่ แค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้น “ ผบ.ทร. กล่าว

และหวังว่า การจัดงาน”250ปี ตามรอย กองเรือยกพลขึ้นบก. พระเจ้าตากสินมหาราช จาก จันทบุรี สู่ อยุธยา” 24ตค.-11 พย.2561 นี้ จะทำให้คนไทย ได้ข้อคิด เรื่องความรัก ความสามัคคี

“คนไทย เวลารบ เรารบเก่ง …แต่ มักแตกแยกกันเอง “250ปี พระเจ้าตากสินฯ กู้ชาติ”…จะเป็นบทเรียน ให้คนไทย ไม่แตกสามัคคี แบ่งเป็นก๊ก เป็นเหล่า เช่นในอดีตที่ผ่านมา อีก “ ผบ.ทร. กล่าว

ผบ.ทร. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ยุทธวิธีในการยกทัพ ที่อาศัยเส้นทางทะเลและแม่น้ำ ทรงนำทัพเรือมากู้ชาติได้สำเร็จ

ในการนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี250 ปี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ปี2560 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
โดยมี นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการในการจัดงาน

และได้มอบให้หมายให้กองทัพเรือร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กองทัพเรือจึงได้จัดกิจกรรม ชื่อว่า “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรักชาติ

“การกู้ชาติของ “พระเจ้าตากสินฯ”ครั้งนี้ มีความหมายอย่างมาก ต่อกองทัพเรือ เพราะเป็นการใช้กำลัง 1 กองเรือ และแสดงให้เห็น “สมุททานุภาพ” ที่ยิ่งใหญ่ ในภูมิภาคนี้ ในการกู้ชาติ กู้แผ่นดิน ได้สำเร็จ” ผบ.ทร.กล่าว

กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดงาน “250 ปี ตามรอย กองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่ อยุธยา” ที่อาคารราชนาวิกสภา ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ

โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าว มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นาวศิวภรณ์ ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการ นาวทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายผล ดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กองทัพเรือ อัญเชิญ “พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ที่ประดิษฐาน ที่ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 235 กม. ไปยัง อู่ต่อเรือ บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นจุดเริ่มต้นในยาตราทัพ ของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ในการกู้เอกราช

โดยจะอัญเชิญ พระบรมรูป ลงเรือหลวงอ่างทอง เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ของกองทัพเรือ ร่วมกับ เรือระบายพล คือ เรือหลวงมันกลาง และ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.235 นำยาตราทัพ ทางทะเล พร้อมด้วย เรือประมง เรือของชาวบ้าน กว่า 100 ลำ

ในเส้นทางจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา โดยจะเริ่มยาตราทัพในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เมื่อขบวนเรือแล่นเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะเปลี่ยนจากเรือหลวงอ่างทอง เป็น เรือที่มีขนาดที่เหมาะสมในการแล่นในแม่น่ำเจ้าพระยาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเมื่อขบวนเรือเดินทางมาถึงบริเวณ หน้าป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้เป็นที่ตั้งพระราชวังในรัชสมัยของพระองคฺ์ (พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี) ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของ กองบัญชาการกองทัพเรือ (ขบวนเรือเดินทางถึงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561)

ทางกองทัพเรือ จะได้จัดให้มีกิจกรรม แสงสีเสียง ที่ พระราชวังเดิม และป้อมวิไชยประสิทธิ์

รวมถึงมีการจัดตลาดย้อนยุค ที่วัดอรุณราชวราราม โดยรายละเอียดต่างๆของการจัดงานในทุกจังหวัดที่ขบวนเรือแล่นผ่าน


///

error: Content is protected !!