วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กแดง” ชี้ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ….พวก ยาเสพติด-อาวุธสงคราม

16 ต.ค. 2018
260

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ กล่าวถึงความห่วงใยของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องการลักลอบนำเข้าสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลไกทางการตลาดภายในประเทศ อันจะส่งผลให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อน

โดยมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบอย่างเข้มงวด

พร้อมสกัดกั้นมิให้มีการนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ช่องทางเข้า-ออก ตามธรรมชาติ และให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง

พลเอกอภิรัชต์ ได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองทัพภาคที่ 3
ที่จับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การปราบปรามยาเสพติดเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถป้องปรามและขจัดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ ระบุด้วยว่า ยาเสพติด และอาวุธสงครามเป็นเรื่อง ที่ยอมรับไม่ได้ และจะต้องมีการแก้ไขในทุกมิติ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงให้ความสำคัญกับการติดตามผลทางคดีที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดและอาวุธสงคราม

โดยเฉพาะความคืบหน้าของกระบวนการหลังการจับกุมว่า สามารถสืบค้น ขยายผลไปถึงผู้ต้องหาหรือขบวนการอันเป็นต้นตอของการกระทำผิดกฎหมายให้ได้ครบถ้วน เพื่อให้การปราบปรามขบวนการผิดกฎหมายมีความสมบูรณ์ และสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง

error: Content is protected !!