วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ปรับใหม่

ภูมิทัศน์ในพระราชวังเดิม ที่เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ ในยุคที่พลเรือเอกลือชัย เป็นแม่ทัพเรือ ต้องบอกว่ามีการปรับภูมิทัศน์ในหลายจุด เริ่มจากด้านหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ที่ปรับเอาสวนย่อมออกแล้วปลูกหญ้า ที่จะเข้ากับด้านท้องพระโรงพระราชวังเดิมที่เป็นแบบเดียวกันดูสะอาดตา และมาช่วงวันหยุดยาวนี้ก็ได้ปรับภูมิทัศน์ประตูทางเข้าพระราชวังเดิม เอาต้นไม้ออกแล้วปลูกหญ้าให้เหมือนหน้า บก.ทร. ก็ดูสบายตา สะอาดดี ข้าราชการ ทร.เช้าวันอังคารอย่าหลงนะ ทางเข้าที่ทำงานนะ

 

ขอบคุณภาพ FB ยุทธเศรษฐ วังกานนท์

error: Content is protected !!