วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เบอร์1 กองทัพไทย ….มาลุยเอง

15 ต.ค. 2018
217

“บิ๊กกบ” ผบ.สูงสุด ลุยดงลงเรือ ร่วม จิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานี

บิ๊กกบ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ในกิจกรรม พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานี ที่ โรงเรียนวัดรังสิต เมือง ปทุมธานี

โดยมี “ด๊อกเตอร์ เจอร์รี่” พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา( นทพ.) นำทัมทหารพัฒนท นักรบสีน้ำเงิน ร่วมต้อนรับ และ ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนเป็นส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เกิดความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนและส่วนราชการ

ตลอดจนเอกชน ให้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนของชุมชนที่อยู่ริมน้ำตามวิถีชิวิตดั่งเดิม ได้พื้นฟูลำคลอง ใน มีความ ใสสะอาดสวยงาม เพื่อรักษาระบบนิเวศ และคุณภาพของลำน้ำ เป็นการพลิกฟื้นสภาพวิถีชุมชนที่อยู่คู่ กับลำน้ำ มาตั้งแต่ในอดีต ให้กลับมาอยู่ในสภาพสะอาดสวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพาหะของเชื้อโรค

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลและเครื่องมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในห้วง 14-17,22 ต.ค.61 ดำเนินการที่คลองเปรมประชากร

และห้วง 17-21ต.ค.61 จะดำเนินการ ที่รังสิต คลอง 1-คลอง 14 โดยเป็นกิ่งหนึ่งของหลักยุทธศาสตร์การ พัฒนา นทพ. คือ “การพัฒนาคน ชุมชน พื้นที่”

error: Content is protected !!