วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ป.ประยุทธ์ จันทร์โอขา ป. (……)ประชารัฐ ตอกย้ำ คำมั่นสัญญา !!

14 ต.ค. 2018
258

โลโก้ ของ บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในบท “นักการเมือง” …..

ป.สีธงชาติ สะท้อน Country First
ป.ไม่มียศ
ป.บนพื้นสีม่วง สีโปรด และสีทหารเสือราชินี สีถูกฉโลก

เมื่อประกาศตัวเป็นนักการเมือง ที่เคยเป็นทหาร และสนใจงานการเมือง ส่งสัญญาณ “ไม่พอ” ขอ “ไปต่อ” สู้ต่อ

นักการเมือง ทำอะไร บิ๊กตู่ ก็ต้อฃทำ

จากที่เคยบอกว่า ผมไม่เล่น เฟสบุ้ค ไม่มีเฟสบุ้ค ไม่มีทวิตเตอร์ IGยิ่งไม่เคยพูดถึง….. แต่สนามรบ การเมือง ทำให้ บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ….ยอมมีเพจ เฟสบุ้ค ทวิตเตอร์ และ IG เป็นของตัวเอง .

ใช้แค่ชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” Prayut chan-o-cha“ ….เอายศออก เพื่อลดภาพ นายกฯทหาร แถม ระบุ บ้านเกืด นครราชสีมา (เกิดในค่ายสุรนารี) พร้อมลงประวัติ และภาพ ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยเรียน จนเป็นทหารเสือราชินี ผบทบ. และเป็นนายกฯ

พร้อมแจง ….ความมุ่งมั่น ว่า ตลอดระยะเวลาการทำงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์

โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน 2 กลุ่มที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวจนเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

และเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่าย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองและบริหารประเทศ
2558 – ปัจจุบัน

และ คำมั่นสัญญา ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ารับหน้าที่ผู้นำประเทศเพื่อสร้างความปรองดอง ยุติความขัดแย้งแตกแยก ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และเสถียรภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และนำพาประเทศกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

โดยมุ่งมั่นอุทิศตนในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นคำสัญญาสำคัญที่ท่านได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในระยะสั้น ได้เร่งเสริมสร้างความสามัคคีและแก้ไขปัญหาที่ทำให้การเดินหน้าทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก เช่น ปัญหาแรงงาน ปัญหาประมง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศ ปรับปรุงมาตรการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงเตรียมการให้ประเทศกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว ได้ผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต และมีแนวปฏิบัติชัดเจน ในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ โดยมุ่งให้ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ความเหลื่อมล้ำลดลงต่อเนื่อง ธุรกิจและประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันสูง บุคลากรมีคุณภาพและเป็นคนดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และภาครัฐสามารถบริหารประเทศและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศเติบโตไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เพจเหล่านี้ ถูกมองว่า เพื่อเตรียมใช้หาเสียง เช่นเดียวกับ หัวหน้าพรรค และนักการเมือง พรรคต่างๆ ที่ ใช้ โซเชี่ยลฯ สังคมออนไลน์ กันแล้วทั้งนั้น แต่เบื้องต้น ระบุว่า ใช้รับฟังความเห็นประชาขน

แม้ทีมงานจะแจ้งว่า บิ๊กตู่ จะเขียนเองโพสต์เอง เพื่อให้น่าสนใจ ก็ตาม. แต่คงแค่บางโพสต์ แต่ส่วนใหญ่ยังคงมี ทีมงาน ดำเนินการ .. เปรียบเป็น ทีมนักรบไซเบอร์ ของ บิ๊กตู่ เลยเชียว

error: Content is protected !!