วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

กกล.ชายแดนกองทัพบกโชว์ผลงานปี 61

14 ต.ค. 2018
269

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า​ กองกำลังปฏิบัติการชายแดนกองทัพบก ยังปฏิบัติตามพันธกิจเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน จัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดูแลให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย ภายใต้การรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาได้ทุ่มเทปฎิบัติงานในหลากหลายมิติที่สำคัญคือการปกป้องผืนป่า สกัดกั้นยาเสพติด และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ลาดตระเวนตรวจสอบทั้งทางบกและทางอากาศ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการแจ้งเบาะแสและความร่วมมือจากภาคประชาชน ทำให้สามารถสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดติดที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ยากต่อการตรวจจับยิ่งขึ้น โดยจับกุมยาเสพติดได้ตามด่านตรวจถาวร ช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน และพื้นที่ตอนในสามารถยึดยาบ้า 47,716,074 เม็ด, เฮโรอีน 2,738 กิโลกรัม , ไอซ์ 983 กิโลกรัม , กัญชา 12,024 กิโลกรัม และส่งผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย 3,299 คน

​สำหรับการดูแลปกป้องผืนป่า เพื่อให้ป่าไม้คงอยู่เป็นสมบัติของแผ่นดินและคนไทยทุกคนกกล.ชายแดนกองทัพบก ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจยึดไม้มีค่า อาทิ ไม้พะยูง 9,356 ท่อน, ไม้ประดู่ 713 ท่อน , ไม้สัก 844 ท่อน และอื่นๆ อีก 7,010 ท่อน จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ได้ 121 คน

​ส่วนการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น ปัจจุบันดำเนินไปอย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมซึ่งกองกำลังชายแดนกองทัพบกได้ใช้มาตรการลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการเข้าออกในพื้นที่ชายแดน ทั้งทางภูมิประเทศและตามด่านตรวจถาวรต่างๆ ทำให้สามารถจับการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายได้ 4,439 ครั้ง จำนวน 26,070 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ กองกำลังชายแดนกองทัพบกจะยังคงเฝ้าระวังในทุกช่องทางเพื่อป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ

error: Content is protected !!