วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ไม่ใช่ ต้อง ถือปืน ขี่รถถัง …..ถึงจะเรียกว่า “ทหาร”

13 ต.ค. 2018
199

ไม่ใช่ ต้อง ถือปืน ขี่รถถัง …..ถึงจะเรียกว่า “ทหาร”

แต่ ใส่ซาฟารี สีน้ำเงิน แบบนี้ ก็เป็น “ทหาร” เหมือนกัน แต่ไม่พกปืน ไม่มีอาวุธ

แต่ พกเข็มฉีดยา อุปกรณ์สายแพทย์ มาทำหน้าที่ “ผสมเทียม” โค ให้กับ โค ของ ราษฎรในพื้นที่ ม.5 บ.เหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์โค และยกระดับคุณภาพมาตรฐานโคให้เป็นที่ต้องการของตลาด

นายทหารการสัตว์(นกส. 1) ชุดผสมเทียม บริการผสมเทียมโค และติดตามลูกโคเกิด ของ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สทพ.นทพ.)

error: Content is protected !!