วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

แต๊งค์กิ้ว

“อิตาลี” พร้อมร่วมมือ ความมั่นคง-การทหาร-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับกลาโหมไทย สนใจลงทุนEEC /thank you ที่ เข้าใจวิถีและธรรมชาติทางการเมืองของไทย ยันนำประเทศก้าวข้ามปัญหา ความขัดแย้งไป สู่ประชาธิปไตยยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม ต้อนรับ นาย Lorenzo Galanti ออท.สาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห. เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่าย ได้ชื่นชมความสัมพันธ์อันราบรื่นระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

แม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย

ซึ่งปี 2561 จะครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

นาย ลอเรนโซ กล่าวชื่นชม เศรษฐกิจไทยที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส

โดย อิตาลี ยินดีที่จะเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์กับไทยมากขึ้นในทุกมิติ ทั้งการค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันระดับโลก มอเตอร์จีพี. ในไทยที่ผ่านมา

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ รัฐบาลอิตาลี ที่มีความเข้าใจในวิถีและธรรมชาติทางการเมืองของไทย และความพยายามของรัฐบาล ที่จะนำประเทศก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งไปสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการวางรากฐานโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

พร้อมทั้ง ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนอิตาลี มีความเชื่อมั่นและสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในไทย ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการ EEC รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย

โดยไทยเห็นถึงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิตาลี และพร้อมที่จะยกระดับและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง การทหาร การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน โดยเชื่อมั่นว่าการแสวงความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันอย่างรอบด้านต่อไป

error: Content is protected !!