วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

แม่ทัพเดฟ” พบ “จิตอาสา

12 ต.ค. 2018
200

“แม่ทัพเดฟ” พบ “จิตอาสา ญาลันนันบารู” สร้างเครือข่าย ชี้เบาะแส ยาเสพติด /แจกเบอร์ ให้ส่งลูกหลาน ติดยา มาบำบัด เผยยึดยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหายาเสพติด

“แม่ทัพเดฟ” พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะมวลชน “จิตอาสา ญาลันนันบารู” จาก 70 ตำบลในพื้นที่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 170 คน ที่มาร่วมประชุมหารือทีมงานจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนงานและรับทราบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ที่ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

พลโท พรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด คู่ขนานกับงานด้านความมั่นคง คือการทำถนนให้ปลอดภัย

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและต่อจากนี้จะกำชับทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับมวลชนจิตอาสาที่ทำงานด้านนี้มากขึ้น

การให้ความร่วมมือในการทำงานของจิตอาสาทุกคน คือกำลังใจที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ ที่จะทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

แม่ทัพภาคเดฟ ยังได้เชิญชวนให้ผู้ที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเรื่องยาเสพติด และการทำผิดกฎหมาย ได้ร่วมกันแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน 1188 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 061-1732999 เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่

สำหรับผู้ที่มีลูกหลานที่ติดยา ขอให้ติดต่อมาดำเนินการนำลูกหลานไปบำบัดเพื่อกลับคืนสู่สังคม นำคนดีกลับมาพัฒนาบ้านเมือง

“การแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องเข้าไปทุกหมู่บ้าน เพราะยาเสพติดมีทุกหมู่บ้าน” พลโท พรศักดิ์ กล่าว

และได้กล่าวกับมวลชนจิตอาสา ญาลันนันบารู ด้วยว่า ขอให้มีความเชื่อมั่นในการร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

error: Content is protected !!