วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“แม่ทัพป๋อ” หนุนภารกิจ “เทวดา ของชาวดอย”

12 ต.ค. 2018
265

บิ๊กป๋อ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3 มอบสิ่งของจำเป็น ให้ แก่ “จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ” เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทุกข์ยาก ผู้ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ บนดอย ถิ่นธุรกันดาร

ที้งนี้ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เป็นทหารที่มีจิตอาสาใช้เวลายามว่างจากงานราชการ ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน ชาวเขา จนได้รับฉายาว่า “เทวดาของขาวดอย”

ทั้งนี้ แม่ทัพภาค3 มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนให้ ทหารจิตอาสา เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม เป็นต้น จำนวน 310 ชิ้น

จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ได้ใช้ Facebook โพสต์ถึงคนใจบุญทั้งหลายได้รับรู้ถึงความต้องการของคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อาหารการกินก็มีปริมาณจำกัดจนไม่เพียงพอต่อครอบครัวและเด็กๆ ซึ่งในช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็น

ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยหรือในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอากาศจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากกว่าใน กรุงเทพมหานครฯ หรือเมืองใหญ่ และแน่นอนผลการตอบรับนั้นมีมาด้วยดีโดยตลอด

ทั้งนี้ แม่ทัพภาค 3 ฝากให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ร่วมกันรักษาต้นไม้แหล่งต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ลานกาแฟ Coffe Patio กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

error: Content is protected !!