วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“ประชารัฐสุขใจ” ศูนย์กระจายรายได้สู่ชุมชนเมืองตราด

11 ต.ค. 2018
402

ผุดแล้ว! ศูนย์รวมสินค้าท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพคนเมืองตราด โดยการเข้าประสานจัดหาตลาดเพื่อให้คนในชุมชนได้มีการกระจายสินค้านำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การทำงานของ ผบ.นพค.14 สนภ.1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแวะไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประชารัฐสุขใจ ปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง และปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

error: Content is protected !!