วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ธรรมเนียม ทัพไทย …!!

11 ต.ค. 2018
276

“บิ๊กกบ” ไม่ได้ไปไหน….. ไม่ได้มาเยี่ยม ศตก. และ นทพ. วันนี้ เพราะ เป็นธรรมเนียม ของ บก.ทัพไทย ที่จะให้ บิ๊ก ทหาร ระดับ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ที่ย้ายมาใหม่ จาก แต่ละเหล่าทัพ ทั้ง รอง ผบ.ทหารสูงสุด ,รอง เสธ.ทหาร ไปตรวจเยี่ยมหน่วย ต่างๆ ….. บิ๊ก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด จึงไม่ได้ มาด้วย อีกทั้ง บิ๊กกบ ได้มอบนโยบายให้ ทุกหน่วยขึ้นตรง ไปเรียบร้อยแล้ว ด้วย

ไม่มีอะไร ใน กอไผ่……อิอิ!!

error: Content is protected !!