วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

พร้อม กู้ภัย!!

11 ต.ค. 2018
350

“นักรบสีน้ำเงิน” ทหารพัฒนา. แสดงศักยภาพ ของ กำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยทหารที่มี เครื่องมือHADR ที่ทันสมัยที่สุด ของกองทัพ และมี ศูนย์ฝึกใหญ่ ระดับAsean อยู่ที่ ฉะเชิงเทรา …. เตรียมพร้อม สำหรับทุกภารกิจ

วันนี้ บิ๊กแดง พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมคณะ เป็นตัวแทน ผบ.ทหารสูงสุด มาตรวจเยี่ยมและ ชมการสาธิตความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์

การเตรียมความพร้อมของหน่วยเพื่อรองรับในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายที้กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง

โดยมี บิ๊กเจอร์รี่ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ต้อนรับ

error: Content is protected !!