วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ทีม รองผบ.สูงสุด และ รองเสธ.ทหาร พร้อมหน้า เยี่ยม “ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย“…. ตรวจความพร้อม ออกปฏิบัติการ ใน30 นาที ตามนโยบาย ผบ.สูงสุด

11 ต.ค. 2018
1972

“บิ๊กแดง” พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นตัวแทน บิ๊กกบ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ที่ติดภารกิจ

พร้อม 4 เสือป่า แจ้งวัฒนะ บิ๊กอ้อม พลเอก วีรชัย อินทุโศภน บิ๊กนวล พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ บิ๊กยาว พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผบ.สส. 
พร้อม รองเสธ.ทหาร ตรวจเยี่ยม “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล(ศตก.) ที่เป็น หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย

และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ

โดยมี บิ๊กโป๊ป พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศตก.จัดเต็ม ต้อนรับ

error: Content is protected !!