วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

“ผบ.ทร.” ส่ง หมู่เรือ ร่วม ยาตราทัพ “พระเจ้าตากสินฯ” 9จังหวัด ชายทะเล-แม่น้ำ..รำลึก.250 ปี. กู้ชาติ 250ปี กรุงธนบุรี … เรือหลวงอ่างทอง นำ ยาตราทัพทางทะเล…หน่วยSeal รบพิเศษทร. ใช้เรือพาย ยาตราทัพ ในแม่น้ำ ….ยกย่อง พระเจ้าตากฯ บิดา การรบพิเศษทางเรือ รบแบบจรยุทธ์

กองทัพเรือ จัด โครงการ “250 ปี ตามรอย กองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่อยุธยา”

เพื่อร่วมย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้ไทยเป็นไทอยู่ได้ตราบจนทุกวันนี้ตั้งแต่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

โดยจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติวีรกรรมในการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในจังหวัดต่างๆ ที่กองเรือ แวะจอด ได้แก่ จันทบุรี (ร่วมกับ จ.ตราด) ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา

โดยเฉพาะที่ กรุงเทพฯ จะจัดกิจกรรม ที่ วัดอรุณฯ และ ป้อม วิไชยประสิทธิ์ เริ่ม 24 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561

กองเรือยาตราทัพ ในทะเล นำโดย “เรือหลวงอ่างทอง” เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สุดของ ทร. ร่วมกับ เรือระบายพล. และ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง

เมื่อเข้าเขตแม่น้ำ ที่ ป้อมพระจุล ฯ จะใช้เรือ ยกพลขึ้นบก เรือขนส่งทหารเรือ และเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง เรือพาย

โดยให้ มนุษย์กบ หรือ หน่วยSeal นักรบพิเศษทร. จะใช้เรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง 2ลำ

นอกจากนี้ มีใช้ เรือพาย 25 ลำ ยาตราทัพ ในแม่น้ำ …. ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) ยกย่อง พระเจ้าตากฯ บิดา การรบพิเศษทางเรือ รบแบบจรยุทธ์

โดย บิ๊กลือ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. สั่งจัด กองเรือ ยาตราทัพ และ จะร่วมชมเส้นทางยาตราทัพ

และจัดกิจกรรม ต้อนรับ ที่ พระ ราชวังเดิม ป้อมวิไชยประสิทธิ์10- 11 พย. นี้

error: Content is protected !!