วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“ค่าเสบียงสนาม” ทหารใต้ “นาย”อมได้มั้ย??

10 ต.ค. 2018
1979

“ผบ.ฉก.นราธิวาส 30” แจงข่าว อมค่าเสบียงสนาม ทหารใต้ ชี้ เป็นเงินพิเศษ ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงสนาม ให้ ผบช. ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อดูแล กำลังพล หรือให้เป็นขวัญกำลังใจ ระบุ ผู้ที่ได้รับ ไม่มีสิทธิที่จะเบิกจ่ายค่าเสบียงสนาม เป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เผย ใช้ซื้ออาหารพิเศษ ให้ทหารชุดลาดตระเวนจรยุทธ(นอกฐานฯ) จัดงานเลี้ยง และช่วยค่าเดินทางกลับบ้าน เป็นขวัญกำลังใจ ที่ ผู้บังคับบัญชา จะดูแลลูกน้อง


พันโท ฐากร ดิษฐบรรจง ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลประชาชน และรักษาความมั่นคง ในพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ซึ่งเป็นหน่วยทหาร ทึ่ปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้สามารถเบิกเงิน “ค่าเสบียงสนาม”ให้กับกำลังพลทุกนาย

ชี้แจง กรณีเพจ Facebook “ ร่วมด้วยช่วย3 จว.ชายแดนใต้” เสนอเรื่องร้องเรียน ว่าไม่ได้รับ เงินค่าเสบียงสนาม นั้น ว่า เงินค่าเสบียงสนาม หมายถึง เงินงบประมาณที่หน่วยได้รับ สำหรับนำไปจัดหาเสบียงสนามให้กับกำลังพล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่พลเรือน อาสาสมัคร และราษฎร ซึ่งเดินทางออกจากที่ตั้งปกติหรือค่ายพักประจำหน่วย เพื่อปฏิบัติราชการสนาม

“ผู้ที่ได้รับ ไม่มีสิทธิที่จะเบิกจ่ายค่าเสบียงสนาม เป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผบ.หน่วย จะต้องนำไปสนับสนุนการประกอบเลี้ยง ตามเกณฑ์การเลี้ยงดู ตามหลักโภชนาการ

นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยง ที่ได้รับตามสิทธิ์ คนละ 240 บาท และถูกหักไว้เพื่อเป็นค่าประกอบเลี้ยงอาหาร เพียง 65 บาท/คน/วัน

ทั้งนี้ ตามที่ได้ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลเพจ Face book “ร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้” เกี่ยวกับเงินค่าเสบียงสนาม นั้น

ผมต้องขอชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจต่อทุกท่านว่า.. ที่ผ่านมา หน่วยฯ ได้ใช้เงินค่าเสบียงอาหาร ที่ได้รับ 6 บาท/คน/วัน ไปดำเนินการจัดหาเสบียงพิเศษ และสิ่งของเพิ่มเติมให้กับกำลังพล เช่น จัดอาหารแห้งพิเศษให้กับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติในเวลาลาดตระเวนจรยุทธ(นอกฐานฯ),

จัดอาหารพิเศษในโอกาสเทศกาลต่างๆ, ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหาร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ตลอดจนจัดหาเครื่องกรองน้ำให้กับทุกฐานปฏิบัติการ ,จัดหาเครื่องแต่งกาย(เสื้อชั้นใน) เป็นต้นและในบางครั้งก็ได้จ่ายเป็นเงินสดให้กับกำลังพลทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางกลับไปพักผ่อน หรือการลาพักดังนั้น เงินค่าเสบียงสนาม จึงเป็นเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากเบี้ยเลี้ยง ที่ทางราชการจัดสรรให้ เพื่อให้ดูแลกำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนามซึ่ง ผู้บังคับหน่วยสามารถนำเงินดังกล่าวมา ดูแลกำลังพลให้มีความสะดวกสบายเป็นบุคคล หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

error: Content is protected !!