วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นพค.46 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

10 ต.ค. 2018
275

เมื่อวันที่​10 ต.ค.61 เวลา 09.00 น.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานภาค 4 (สนภ.4)จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ดำเนินการทำความสะอาด พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคใต้ (ค่ายวิภาวดีรังสิต) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

error: Content is protected !!