วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“บิ๊กลือ” เซ็นคลอด โผ 53 ผู้การเรือ

09 ต.ค. 2018
4835

“บิ๊กลือ” เซ็นคลอด โผ 53 ผู้การเรือ “นาวาโท-นาวาตรี” แล้ว จัดใหม่ เปลี่ยนตัว ผู้การเรือ เพียบ!! เรือหลวงมกุฎราชกุมาร-รล.นราธิวาส-รล.อ่างทอง-กระบี่-ปัตตานี” หลังตั้ง ผู้การเรือใหญ่ ไปแล้วล็อทหนี่ง

พลเรือเอกลือชัย. รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามในคำสั่งกองทัพเรือที่ 381 / 2561 เรื่องให้นายทหารรับราชการจำนวน 53 นาย ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

โดยมีตำแหน่งผู้บังคับการเรือที่สำคัญดังนี้

นาวาโท ชนวีร์ พานแผ้ว  หัวหน้านายทหารปกครอง กฝร. (เตรียมทหาร 35 ) เป็นผู้บังคับการเรือหลวงนราธิวาส กองเรือตรวจอ่าว

นาวาโทชิตวัน เชยสกุล หัวหน้านโยบายและยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน ทร. (ตท.36) เป็น รักษาการผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาโทเจษฎา คงคล้าย. หัวหน้านายทหารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเรือฟริเกตที่1 กองเรือยุทธการ (ตท.37) เป็นผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมาร กองเรือฟริเกตที่ 1

นาวาโทภานุชา. สุขะรัง. หัวหน้าส่งกำลังบำรุง กองเรือยกพลขึ้นบก(เตรียมทหาร 37) เป็นผู้บังคับการเรือหลวงอ่างทอง กองเรือยกพลขึ้นบก

นาวาโทอัจฉริยวุฒิ น้อยจินดา นายธง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ตท.38) เป็น ผู้บังคับการเรือหลวงกระบี่ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาโทณัฐนัย เล็กใจกล้าเสนาธิการหมวดเรือที่ 2 กองเรือตรวจอ่าว ( ตท.39) เป็นผู้บังคับการเรือหลวงปัตตานี กองเรือตรวจอ่าว

นาวาตรีพาสุกรี ยุคเกษมวงศ์ นายทหารยุทธการ เรือหลวงสิมิลัน (ตา.43) เป็นผู้บังคับการเรือหลวงสีชัง

นาวาตรี พิชิตชัย เถื่อนนาดี ต้นเรือเรือหลวงรัตนโกสินทร์ (เตรียมทหาร42) เป็นผู้บังคับการเรือหลวง คำรณสินธุ

นาวาตรีประกาศิต สุทธิวงศ์กุล หัวหน้ารักษาความปลอดภัยทัพเรือภาค1 เป็นผู้บังคับการเรือหลวงทยานชล

นาวาตรี วีระยุทธ พลยุทธภูมิ ประจำแผนกยุทธการ และการข่าวกองเรือตรวจอ่าว เป็นผู้บังคับการเรือหลวงราชฤทธิ์

นาวาตรีธนพล เมืองแมน ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารเรือที่3 กรมสารวัตรทหารเรือ เป็น ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด

นาวาตรี สุริยชาติ สอนเครือ ประจำแผนกปฏิบัติการการข่าว กรมข่าวกองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับการเรือหลวงหนองสาหร่าย กองเรือทุ่นระเบิด

 

นาวาตรีกรกช. สีหะ ต้นเรือเรือหลวงปิ่นเกล้า เป็นผู้บังคับการเรือหลวงล่องลม กองเรือฟริเกตที่ 1

นาวาตรีรัตนพงศ์ อิ่มเล้ง. นายธงเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับการเรือหลวงแหลมสิงห์ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาตรีจตุพร จตทอง นายธง ผบ.ทัพเรือภาค1 เป็นผู้บังคับการเรือหลวงสัตหีบ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาตรีต่อพงศ์ ฟุ้งเฟื่อง ต้นเรือเรือหลวงกระบี่ เป็นผู้บังคับการเรือหลวงศรีราชา. กองเรือตรวจอ่าว

error: Content is protected !!