วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

6 เสือป่า แจ้งวัฒนะ !! 6 พลเอกพิเศษ

09 ต.ค. 2018
3109

ระดับบิ๊กกองบัญขาการกองทัพไทย ในชุดนายทหารรักษาพระองค์เต็มยศ

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บิ๊กแดง พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทหารสูงสุด …เหล่า ทบ.โควต้า บก.ทัพไทย

บิ๊กอ้อม พลเอก วีรชัย อืนทุโศภน รอง ผบ.ทหารสูงสุด…. เหล่า ทบ. จาก กองทัพบก

บิ๊กนวล พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รอง ผบ.ทหารสูงสุด เหล่า ทหารเรือ จาก ทร.

บิ๊กยาว พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทหารสูงสุด เหล่าทหารอากาศ จาก ทอ.

บิ๊กนะ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร

ทั้งหมด เป็น อัตราพลเอกพิเศษ หรือ จอมพล (เดิม)

 

 

 

error: Content is protected !!