วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

5 เสือ เต็มยศ…..

09 ต.ค. 2018
2106

ภาพ อย่างเป็นทางการ ของ 5 เสือ ทบ.
ชุดทหารรักษาพระองค์เต็มยศ …. ที่นับจากนี้ นายทหาร แต่ละคน จะสามารถเป็น นายทหารพิเศษ ของหน่วยระกษาพระองค์ เพียงแค่1 หน่วย เท่านั้น จากเดืมที่ เป็นได้ไม่จำกัด และมี เครื่องแบบทหารผ้าสักหลาด หลายสี ตามของแต่ละหน่วย

สีแดง – เหล่าราบ นายทหารพิเศษ ประจำ ร.1รอ. /หรือ กรมนักเรัยนนายร้อย จปร
สีฟ้าหม่น— เหล่าทหารม้า ม.1รอ.
สีม่วง– ทหารราบ ร.21 รอ.
สีเหลือง—ทหารปืนใหญ่ ป.1รอ.

error: Content is protected !!