วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” ห่วง เกษตรกร สั่ง กกล.รส.เก็บข้อมูลเชิงลึก หนี้เกษตรกร มีอะไรลึกกว่าที่เคยรู้ มั้ย แก้ให้ตรงจุด

08 ต.ค. 2018
312

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พลเอก อภิรัชต์ ได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทุกส่วนจะดำรงการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

รวมถึงจะสนับสนุนโครงการล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก

พลเอก อภิรัชต์ ได้ตั้งขอสังเกต และให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) ไปสำรวจและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐนำไปพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินในลักษณะดังกล่าวให้หมดไปอย่างแท้จริง
​//

error: Content is protected !!