วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“ป๋าเปรม” วางมือ…มอบ”ป๋าแอ้ด” เปิด-ปิด “สานใจไทย สู่ใจใต้” เอง หลังสุขภาพ ไม่แข็งแรง/ ‪จนกว่า ป๋าจะกลับมาแข็งแรง ‬

08 ต.ค. 2018
338

“บิ๊กแอ้ด”พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ด้วยตนเอง หลังจากที่ ป๋าเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ไม่ได้ มาเปิดโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 33 เพราะสุขภาพ ไม่ค่อยแข็งแรง โเย มอบ พลเอกสุรยุทธ์ ทำหน้าที่ เปิด อละ ปิดโครงการ เอง นับแต่นี้ไป จนกว่า พลเอกเปรม จะกลับมาแข็งแรง

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นี้ จัดขึ้นตาม แนวคิดของพลเอกเปรมในนามของมูนิธิรัฐบุรุษฯ ที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเสริมทักษะการเรียนรู้
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาแนวความคิด ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน และยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่ผ่านมา พลเอกเปรม จะมาเปิด และปิด โครงการ ด้วยตนเอง มาตลอด เพื่อพบปะกับ เยาวชน และ ครอบครัวอุปถัมภ์ ชาวมุสลิม ในจังหวัดต่างๆ

โดยพลเอกเปรม มักจะกล่าวกับเยาวชนเสมอว่า ทุกคนเป็นคนไทยและเป็นเจ้าของประเทศไทย ต้องช่วยกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ช่วยกันดูแลปกป้องรักษาแผ่นดินเกิดและเน้นที่ “ความเป็นไทย และความเป็นธรรม”

error: Content is protected !!