วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

Over Stay

“บิ๊กป้อม” ให้เวลา ตำรวจ 1 เดือน เคลียร์พื้นที่ กวาดล้าง ต่างชาติ ที่อยู่อย่าง ผิดกฎหมายOver Stay ออกให้หมด เตือน จนท.รัฐอย่ามีนอก มีใน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก.กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนากฯและ รมว.กลาโหม ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง กวดขันดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเร่งกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยแฝงตัวเข้ามาในรูปนักท่องเที่ยวใน ทุกพื้นที่อย่างจริงจัง

หลังจากประชาชนจำนวนมาก สะท้อนความกังวลถึงการรวมกลุ่มของชาวต่างชาติ พัก อาศัยและประกอบกิจการผิดสังเกตในหลายพื้นที่ชุมชนเมือง ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด

พล.อ. ประวิตร ได้กำชับให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เร่ง ติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอนแล้ว

รวมทั้งบุคคลต้องห้าม ซึ่งภาพรวมพบข้อมูลชาวต่างชาติตกค้างอยู่ จำนวนมาก โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องและจบสิ้นภายใน 1 เดือน

ควบคู่กับ การตรวจสอบประเภทการ อนุญาตประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพบเข้ามาแสวงประโยชน์ผิดประเภท จำนวนมากเช่นกัน

พร้อมทั้งให้ เร่งสถาปนาความสมบูรณ์ของระบบจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ระบบคัดกรองและการ เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราคนเข้าเมืองทางอิเลคโทรนิคส์ ในทุกช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ชายแดนและท่าอากาศยาน เพื่อบูรณาการบริหารจัดการฐานข้อมูลเดี่ยวและสอบทานร่วมกัน กับกระทรวงต่างประเทศในการอนุญาตเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเข้าที่พักอาศัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยว

โดยกล่าวย้ำเป็นนโยบาย ถึงเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับของทุกหน่วยงาน ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส โดย ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ หรือเรียกรับประโยชน์เด็ดขาด

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกัน สอดส่องพฤติการณ์ที่ผิดสังเกตของชาวต่างชาติในพื้นที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบ เพื่อความ ปลอดภัยของทุกคนและการมีที่ยืนในสังคมที่เท่าเทียมกัน

error: Content is protected !!