วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ทูต แอฟริกาใต้ พบ”บิ๊กป้อม”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ต้อนรับ หารือ นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ ออท.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่าย ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ปีนี้ ครอบรอบ 25 ปี

โดยแอฟริกาใต้ ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกา

นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ไทยสนับสนุนแอฟริกาใต้ให้สามารถผ่านความยากลำบากมาโดยตลอด

ทั้งนี้ แอฟริกาใต้ก็พร้อมจะสนับสนุนไทยเช่นกัน โดยยินดีเข้ามาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในไทย รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

พร้อมทั้งขอเชิญ พลเอกประวิตร ไป เยือนแอฟริกาใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณแอฟริกาใต้ ที่พร้อมให้การสนับสนุนไทยทั้งการค้า การลงทุนและด้านการทหาร

โดยยินดีที่ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ซึ่งจะขยายผลไปสู่ การซ้อมรบร่วมกัน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนงานข่าวร่วมกันต่อไป

พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแอฟริกาใต้ ที่มีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมากขึ้นที่ผ่านมา

โดยยืนยันการดำเนินการตาม Road Map และการจัดการเลือกตั้ง เพื่อการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดองและบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

error: Content is protected !!