วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“อดีตผู้การ เรือหลวงจักรีนฤเบศร”ขึ้น “ผบ.กองเรือลำน้ำ” คุมการเตรียมกำลัง-การฝึก ปฏิบัติการตามลำน้ำ-แม่น้ำภายใน และแม่น้ำอาณาเขตของประเทศ

01 ต.ค. 2018
2804

“บิ๊กโต้ง”พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุญยรัตกลิน ส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (ผบ.กลน.) ให้ “ผู้การวิน” พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหาร และ อดีตผู้การรล.จักรีนฤเบศร เป็น ผบ.กองเรือล้ำน้ำ คนใหม่

Riverine Squadron Royal Thai Navy Fleet กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานสังกัด กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ มีภารกิจในการจัดและเตรียมกำลัง สำหรับการปฏิบัติการตามลำน้ำในพื้นที่แม่น้ำภายใน และแม่น้ำอาณาเขตของประเทศ การถวายความปลอดภัยทางน้ำให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ การรักษาความปลอดภัยทางน้ำบุคคลสำคัญ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

รวมทั้ง การฝึก การจัดเตรียมส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติราชการชายแดน ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)

โดยเตรียมย้ายหน่วย ที่ริมเจ้าพระยา ข้างกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ไป บางนา เพื่อใช้พื้นที่ พระราชนิเวศน์ ของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ก่อนขึ้นครองราชย์ เป็น รัชกาลที่1 แห่งนี้ สร้าง พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ

error: Content is protected !!