วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ยุทธศาสตร์ ทัพเรือ “บิ๊กลือ” Two Oceans and and Three Areas หรือ OOAAA/Double O Triple A)/ยันรับงานต่อ เหมือน ”รับไม้ (ผลัด) ไร้การสะดุด” เน้นค่านิยมของกองทัพเรือ SAIL. /Navy Warrior Spirit

01 ต.ค. 2018
1198

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ที่ประกาศ ในการแถลง นโยบายเชิงโอวาท ยังเดินตาม วิสัยทัศน์กองทัพเรือ 2579 ว่าเป็นหน่วยความมั่นคงที่มีบ้านนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการ

แนวคิดทางยุทธศาสตร์ และบทบาทกองทัพเรือ 5 ประการคือ 1.ปกป้องสถาบัน 2.ป้องกันประเทศทางทะเล 3.สนับสนุนการรบทางบก 4. การรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล 5. การพึ่งพาตนเองพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเลและสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุลย์ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ “หรือ
Two Oceans and and Three Areas หรือ OOAAA/Double O Triple A)

และยึด ม็อตโต้ Stop the Past, Start the New.
“หยุดสิ่งร้ายในอดีต เริ่มสิ่งที่ดีงามเพื่อความวัฒนาถาวร”

ด้านองค์บุคคล—จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์
A strong and sound mind resides in a healthy body.

ด้านองค์วัตถุ — กำลังรบ ต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force

ด้านองค์ยุทธวิถี /— สปิริต นักรบชาวเรือ /Navy Warrior Spirit

ด้านการบริหารจัดการ—มีโครงสร้างกำลังรบที่เหมาะสม ยกระดับการบริหารจัดการที่โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม

สืบสานปณิธานของบรรพบุรุษทหารเรือไปสู่การบรรลุภารกิจที่มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับภาพ”รับไม้ (ผลัด) ไร้การสะดุด”

รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ SAIL. /Navy Warrior Spirit ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชนภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชน และสังคมเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

The Navy in which people have trust and take pride.

error: Content is protected !!