วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ยังไม่รู้อนาคต!!

“บิ๊กยาว” พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม เสธ.ทอ. มาเป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด. เลยเป็นตัวแทน ทอ. มาร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ทหารสูงสุด ที่บก.ทัพไทย….. บิ๊กยาว มาอยู่นี่ 1 ตค.นี้. บอกมีเพื่อน เยอะ เพราะ ตท.18 อยู่นี่ หลายคน

ทั้ง บิ๊กกบ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.สูงสุด คนใหม่ บิ๊กอ้อม. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน จาก ผช.ผบ.ทบ. มาเป็น รอง ผบ.สูงสุด. บิ๊กนวล พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ ผช.ผบ.ทร.ที่มาเป็น รอง ผบ.สูงสุด และอีกหลายคน

แต่ โยกย้ายปลายปีหน้า จะได้กลับ ทอ. มั้ย บิ๊กยาว บอก ไม่รู้ …ไม่รู้อนาคต แหะๆ!!

………
อ่ะนะ!! ระหว่างเพื่อน มันมีสัญญาใจ กันหลายคน และ หลายเรื่อง ….บางเรื่อง บางสัญญา ทำได้กับเพื่อนคนหนึ่ง แต่อาจไม่อาจรักษาสัญญาได้ กับ เพิ่อนอีกคน

error: Content is protected !!