วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

กองทัพเรือ จัดพิธีสวนสนามทางเรือ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ


 

กองทัพเรือ จัดพิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
วานนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 10.50 น. ผู้บัญชาการทหารเรือแล
ะคณะ ได้เดินทางออกจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ภายหลังพิธีสวนสนามทางบก โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ ไปยังเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจอดลอยลำอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน เพื่อเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือที่กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อเดินทางถึงเรือหลวงอ่างทอง ในเวลา 11.00 น. พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองเรือสวนสนาม
ได้ให้การต้อนรับและเชิญผู้บัญชาการทหารเรือเข้าห้องรับรอง ก่อนจะเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นแท่นรับความเคารพ จากนั้น เรือหลวงมกุฎราชกุมาร ยิงสลุต จำนวน 19 นัด และเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ พร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก่อนจะเดินทางกลับ
สำหรับพิธีสวนสนามทางเรือที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ มีเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือรับรอง เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เป็นเรือยิงสลุต ในส่วนเรือที่เข้าร่วมสวนสนามรวมทั้งสิ้น 8 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวร เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงตาปี เรือหลวงท้ายเหมือง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงถลางและ เรือหลวงมาตรา พร้อมอากาศนาวีอีกจำนวนหนึ่งและในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เวลา 17.35 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเดินทางไปเป็นประธาน
ในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการและพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ณ สนามหน้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดให้มีขึ้น โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ซึ่งพิธีที่จัดให้มี ประกอบด้วย การสวนสนามของทหารนาวิกโยธิน การแสดงโดดร่ม พิธีกล่าวอำลาชีวิตราชการ พิธีย่ำพระสุริย์ศรี

พิธีสวนสนามทางเรือเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งของทหารเรือ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญ ๆ ของประเทศหรือต่างประเทศตามที่จะเห็นสมควร พิธีสวนสนามทางเรือของกองทัพเรือ เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่ในปี พ.ศ.2457 กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีสวนสนามทางเรือขึ้นตามแบบประเทศตะวันตก พิธีสวนสนามทางเรือคงจะนำแบบอย่างมาจากพิธี CORONATION REVIEW ของอังกฤษซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าแผ่นดินภายหลังจากพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจเรือ พิธีนี้ได้กระทำขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
ในปี พ.ศ.2496 ทางอังกฤษได้จัดให้มีพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระนางเจ้าอาลิซาเบธที่ 2 รัฐบาลไทยได้รับเชิญให้ส่งเรือหลวงเข้าร่วมพิธีด้วย กองทัพเรือได้ส่ง เรือหลวงโพสามต้น ไปร่วมพิธีโดยได้เดินทางออกจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2496 แล้วเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2496 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2496ต่อมาในปี พ.ศ.2497 กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีสวนสนามทางเรือขึ้นตามแบบประเทศตะวันตกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2497 ณ บริเวณบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอมพลเรือ ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น โดยจัดเป็นกองเรือฝึกประกอบด้วยเรือหลวง จำนวน 45 ลำ มีจอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) ขณะมียศ พลเรือเอก ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับกองเรือฝึก และมี พล.ร.อ.หลวงชำนาญ อรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) ขณะมียศ พล.ร.ท. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นรองผู้บังคับกองเรือฝึก เรือที่เข้าร่วมสวนสนามทั้ง 45 ลำ อาทิ เรือหลวงสุโขทัย (ลำที่ 1) เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (ลำที่ 1) เรือหลวงชุมพร เรือหลวงปัตตานี (ลำที่ 1) เรือหลวงระยอง เรือหลวงกันตัง (ลำที่ 1) เรือหลวงคลองใหญ่
(ลำที่ 1) เรือหลวงตากใบ (ลำที่ 1) เรือหลวงบางปะกง (ลำที่ 1) เรือหลวงตองปลิว เรือหลวงลิ่วลม เรือหลวงล่องลม (ลำที่1) เรือหลวงสารสินธุ เรือหลวงสุครีพ เรือหลวงพาลี เรือ ปร.11 – ปร.16 (ปร.:ปราบเรือดำน้ำ) เรือหลวงบางระจัน (ลำที่ 1) เรือหลวงหนองสาหร่าย (ลำที่ 1) เรือหลวงบางแก้ว เรือหลวงท่าดินแดง (ลำที่ 1 ) เรือหลวงลาดหญ้า (ลำที่ 1 ) เรือหลวงอ่างทอง (ลำที่ 1 ) เรือหลวงสีชัง (ลำที่ 1 ) เรือหลวงกูด (ลำที่ 2 ) เรือหลวงไผ่ (ลำที่ 2 ) เรือหลวงปราบ
เรือหลวงสัตกูด เรือหลวงอาดัง เรือหลวงมัตโพน เรือหลวงราวี เรือหล โกลำ เรือหลวงตะลิบง เรือหลวงสมุย (ลำที่ 2 ) เรือหลวงปรง เรือหลวงจาน เรือหลวงสุริยะ
พิธีสวนสนามทางเรือของทหารเรือตามแบบประเทศตะวันตก ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพิธีที่สำคัญของทหารเรือพิธีหนึ่ง สถานที่ที่จะใช้ในการสวนสนามก็เปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ส่วนเครื่องบินที่ร่วมในพิธีสวนสนามทางเรือในปัจจุบันใช้เครื่องบินของทหารเรือ

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

error: Content is protected !!