วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“ผบ.ร.29” เข้ม!! ตรวจความพร้อมรบ “ผบ.ฉก.ลาดหญ้า” กองกำลังสุรสีห์ พร้อม ดูแลชายแดนตะวันตก

26 ก.ย. 2018
545

“ผู้การกอล์ฟ” พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตรวจความพร้อมของหน่วย ก่อนออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี

ในนาม หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่า กำลังพลทุกระดับจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในทุกภารกิจ

พ.อ.สราวุธ กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า รับผิดชอบพื้นที่ตามเเนวชายเเดน รวมทั้งสิ้น 5 อำเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น 371 กิโลเมตร มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 11,776.87 ตารางกิโลเมตร และมีจุดตรวจทั้งสิ้น จำนวน 8 จุดตรวจ

โดยแบ่งเป็นจุดตรวจทางบก 6 จุดตรวจ และจุดตรวจทางน้ำอีก 2 จุดตรวจ

โดยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจะต้องปฏิบัติตาม พันธกิจ 3 ประการ คือ 1. เฝ้าตรวจการณ์และป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา 2. จัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา และ 3. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ในทุกโอกาส

ผบ.ร.29 พล.ร.9 ในฐานะ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กล่าวด้วยว่า ให้กำลังพลทุกนายพึงระลึกถึงหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายต้องรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา เเละเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก เเละประเทศชาติ

error: Content is protected !!