วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

จบ สิ้นสุด ยุติลง อย่างสง่างาม!!

นาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธี “ย่ำพระสุริย์ศรี” อำลา “บิ๊กนุ้ย” สวนสนาม ในเวลา”พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า” ยันไม่ได้เลียนแบบ Sunset Parade ของ มะกัน แค่คล้ายๆ ชี้ หวังให้ลำแสงพระอาทิตย์ ทาบทาท้องฟ้า ยามเย็น ย่ำเป็นฉากหลัง สะท้อนความหมาย การจบ สิ้นสุด ยุติลง อย่างสง่างาม!!

“บิ๊กนุ้ย”พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธี. “ย่ำพระสุริย์ศรี” ที่ สนามหน้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดให้มีขึ้น โดยมี บิ๊กเขียว พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต้อนรับ

โดยมี การแสดงโดดร่ม พิธีกล่าวอำลาชีวิตราชการ พิธีย่ำพระสุริย์ศรี หารสวนสนามของทหารนาวิกโยธิน และการแสดงพลุดอกไม้ไฟ

ในส่วนของพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เป็นพิธีการของทหารเรือไทยพิธีหนึ่ง คล้ายกับการสวนสนาม เพื่ออำลาชีวิตราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง เช่น ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน เป็นต้น

พิธีนี้นั้นจะเริ่มกระทำในเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พอดี
(ประมาณ 18.00 น.) ถือเป็นขนบธรรมเนียมของทหารหน่วยนาวิกโยธิน

โดยมีการอัญเชิญธงราชนาวีลงจากยอดเสา โดยทั่วไปที่ถือเอาเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นหลัก

จึงได้ชื่อว่า “พิธีย่ำพระสุริย์ศรี” ซึ่งเรียกตามชื่อ “เพลงพระสุริย์ศรี” ซึ่งเป็นเพลงที่เกิดจากภูมิปัญญาทหารเรือไทยที่พัฒนาจากจังหวะเพลงย่ำค่ำ มาเป็นเพลงบรรเลงรูปจบกระบวนของการแสดงดนตรีสยาม หรือเพลง ฟีนาเล่ และด้วยเหตุผลที่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ เมื่อเชิญธงราชนาวีลงจากยอดเสา พลแตรเดี่ยวจะเป่าเพลง ย่ำค่ำ

อันเป็นตำนานเก่าแก่สืบมาช้านาน จึงน่าอนุโลมใช้คำ ย่ำพระสุริย์ศรี กับพิธีการเช่นนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษนัก แต่มีความหมายในภาษาไทยว่า การจบ สิ้นสุด หรือยุติลงอย่างสง่างาม

ซึ่งสอดรับกับพิธีการของการอำลาชีวิตราชการอย่างกลมกลืน เช่น พิธีย่ำพระสุริย์ศรี

โดยพิธีการนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มิได้ลอกเลียนแบบมาจากหน่วยทหาร สวนสนามของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา แต่อย่างใด เพียงแต่อาศัยเค้าโครงมาสอดแทรกการแสดงทางทหารประกอบวงโยธวาทิต ซึ่งทั้งสิ้นจะกระทำอยู่ท่ามกลางความสว่างจากดวงไฟที่จัดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีลำแสงของพระอาทิตย์ที่ทาบทาท้องฟ้ายามเย็นย่ำเป็นฉากหลังที่สวยงามตามธรรมชาติ

และปิดท้ายด้วยการจุดพลุดอกไม้ไฟอันงดงามตระการตา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะจัดพิธีเช่นนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ หรือเทิดเกียรติบุคคลสำคัญของกองทัพเรือเท่านั้น พิธีดังกล่าว จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่ลำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์จะค่อย ๆ เลือนลับไปกับความมืด และเหมาะสมสำหรับการต่อด้วยงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นพิธีการ ที่สามารถจัดขึ้นในเวลาถัดไปในสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน

พิธีย่ำพระสุริย์ศรี มีขึ้นครั้งแรกที่บริเวณที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ในโอกาสที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฉลองพระเกียรติ เรือโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และได้จัดให้มีพิธีเช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน

โดยการจัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรีในวันนี้ เป็นครั้งที่ 28 เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการของผู้บัญชาการทหารเรือ และข้าราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

error: Content is protected !!