วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

สภากลาโหม ตั้ง “บิ๊กอ๊อด” เพื่อนรัก บิ๊กณัฐ” ปลัดกห.ใหม่ นั่ง “ผอ.อผศ.คนใหม่!”

“บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร นั่งหัวโต๊ะประชุมสภากลาโหม อนุมัติตั้ง “บิ๊กอ๊อด” พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เจ้ากรมพลังงานทหาร ที่ขยับขึ้น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักปลัดกลาโหม เป็น ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) คนใหม่ แทน พลเอก สัมพันธ์ ธัญพืช ที่จะเกษียณราชการ

ทั้งนี้ บิ๊กอ๊อด พลเอกศิริพงษ์ เป็น เตรียมทหาร20 รุ่นเดียวกับ บิ๊กณัฐ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม คนใหม่ และ บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คลสมพงษ์ ผบ.ทบ.คนใหม่

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เผยว่า ที่ประชุมสภากลาโหม พิจารณา เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และรองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

​​ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง พล.ท.ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ซึ่งจะได้รับพระราชทานยศ เป็น พลเอก ใน 1 ต.ค.61 เป็น ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

และมีมติแต่งตั้ง พล.ท.รักษ์พล จันทร์เหลือง เป็นรองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
แทน พล.ท.ทศพร หอมเจริญ ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป

error: Content is protected !!